> Leerwerkloket

Leerwerkloket

Leerwerkloket Utrecht reikt 4 scholingsvouchers STOOF uit

Het Leerwerkloket Utrecht doet mee aan een pilot van de Stichting Opleiding & Ontwikkeling Flexbranche (STOOF). Deze pilot houdt in dat het Leerwerkloket klanten die ooit als flexkracht gewerkt hebben en dat weer willen als extra stimulans (voor de flexorganisatie en voor de flexkracht) een scholingsvoucher kunnen ontvangen ter waarde van € 500,-

"Ondernemen en innoveren is teamsport, geen prestatie van eenlingen"

Leerwerkloket Rijnmond organiseerde 13 februari 2014 een netwerkbijeenkomst voor 'Ondernemers van de toekomst'. Guy Bauwen, lector Innovatief Ondernemerschap Hogeschool Rotterdam, leidde het thema Onderneming van de Toekomst in met een interactieve lezing. Met wedstrijdzeilen als metafoor sprak hij onder andere over dynamisch leren & werken, het versterken van sterktes, de ontmaskering van de vijf innovatiemythes en het innovatiekompas. Lees hier het verslag van de bijeenkomst.

Pagina's