> Leerbaan

Leerbaan

JOB-monitor: positief oordeel over stagebegeleiding op de werkplek

Mbo-studenten zijn positief over hun stage- en werkplek in het leerbedrijf: zo is 80% van de bbl'ers positief over het leren op de werkplek. Tegelijk geven zowel bbl'ers als bol'ers aan nu iets vaker moeite te hebben met het vinden van een stageplek dan in 2012. Dit zijn enkele uitkomsten van de JOB-monitor die op 17 juni 2014 is uitgebracht. De JOB-monitor is het tevredenheidsonderzoek dat de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) één keer in de twee jaar onder mbo-studenten uitvoert.

Samenwerking voor leer-/werkplekken in de zorg

Zorginstellingen in de regio Holland Rijnland hebben samen met ROC Mondriaan, de gemeenten Leiden en Alphen en het UWV de handen ineen geslagen voor banen in de Zorg. Op maandag 10 maart tekenden de deelnemende partijen een gezamenlijke convenant, waarbij de ambitie is uitgesproken om twee maal per jaar werkzoekenden de kans te bieden op een opleiding en een baan in de zorgsector.

Tweehonderd werkervaringsplaatsen bij grote werkgevers in Groningen

Bij een reeks grote werkgevers in Groningen krijgen dit jaar 200 jongeren een werkervaringsplaats. Het gaat om pas afgestudeerden aan HBO of universiteit. Dat bleek op de conferentie over jeugdwerkloosheid in de Euroborg op dinsdag 4 maart. Hier kwamen plannen en eerste resultaten in de strijd tegen jeugdwerkloosheid aan de orde.

Pagina's