> Nieuws

Nieuws

opstartbaan
Regionaal nieuws

Hoge werkloosheid onder afgestudeerde jongeren is een feit. Een tekort aan werkervaring maakt het lastig om een geschikte baan te vinden. Opstartbaan.nl is een platform voor jonge afgestudeerden om hen een goede kickstart te geven voor hun carriere. Opstartbaan.nl wilt met de zogenoemde ‘opstartbaan’ het fenomeen ‘stages voor afgestudeerden’ naar een hoger plan tillen. Want: het werkt; stages voor afgestudeerden. Uit onderzoek blijkt dat ruim de helft van de jongeren betaald werk vindt tijdens of binnen een maand na afronding van deze vorm van stage.

08-12-2015 | Lees meer
Baanbonus
Regionaal nieuws

Aansluitend op het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 hebben de gemeenten in de regio Rivierenland destijds een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland in het kader van het programma Robuuste investeringsimpuls. Deze toegewezen subsidie, De Baanbonus, is de afgelopen periode gebruikt om jonge werknemers een kans te bieden om te leren én werkervaring op te doen. Een werkgever, die een jongere aannam voor minimaal 6 maanden, kon aanspraak maken op een financiële bijdrage. Dat mocht voor een baan of BBL-plek zijn.

19-11-2015 | Lees meer
Regionaal nieuws

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. Er is een groeiend tekort aan banen, stage en leerwerkplekken. In Rivierenland investeren we in het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door andere  het beschikbaar stellen van de Baanbonus.

30-10-2015 | Lees meer
Geldstapel
Landelijk nieuws

Om meer leerwerkplekken te creëren verleent maatregel 4 van het Sectorplan Procesindustrie aan bedrijven een loonkostensubsidie van 20% voor elke nieuwe BBL-werknemer.

17-08-2015 | Lees meer

Pagina's