> Baanbonus biedt jongeren kansen op de arbeidsmarkt

Baanbonus biedt jongeren kansen op de arbeidsmarkt

De jeugdwerkloosheid in Nederland is historisch hoog. Er is een groeiend tekort aan banen, stage en leerwerkplekken. In Rivierenland investeren we in het bestrijden van de jeugdwerkloosheid door andere  het beschikbaar stellen van de Baanbonus. Logopediepraktijk & Dyslexiepraktijk Tiel maakt inmiddels gebruik van de Baanbonus en gaf Maria van den Akker, een jonge, werkzoekende logopediste, een kans in hun praktijk.

Wat is de baanbonus

Een werkgever, die een jongere aanneemt voor minimaal 6 maanden, kan aanspraak maken op een financiële bijdrage. Dat mag voor een baan of BBL-plek zijn. Voorheen ontving een werkgever eenmalig 1250 euro bonus voor een traject of overeenkomst van minimaal 6 maanden. Op 19 februari jl. is besloten dat een werkgever de bonus mag stapelen. Neemt een werkgever iemand voor één jaar in dienst binnen de projectperiode dan kan de werkgever vanaf nu dus aanspraak maken op 2 x 1250 euro. Er zijn wel een aantal voorwaarden voor toekenning van deze Baanbonus. Daarom wordt de Baanbonus in eerste instantie als een voorschot uitbetaald. Wanneer na afloop van het leerwerk-traject/ arbeidscontract aan alle voorwaarden is voldaan, wordt het voorschot definitief vastgesteld en officieel toegekend. Er zijn 223 bonussen beschikbaar voor bedrijven, die minimaal een half jaar één of meer werkzoekende jongeren in de leeftijd van 17 tot en met 27 jaar in dienst nemen. Een werkgever kan de Baanbonus naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld om de kosten van de opleiding gedeeltelijk te financieren of ter compensatie van de loonkosten.

Extra informatie en aanvragen Baanbonus

Meer informatie over de Baanbonus en andere financiële regelingen kunt u krijgen via coördinator mw. Nicole Westerterp via westerterp@regiorivierenland.nl of via telefoonnummer: 0344 63 85 39. Als werkgever kunt u hier tot 30-11 2015 de aanvraag indienen. U ontvangt vervolgens een aanmeldformulier en een verklaring voor deelname. Ook kunt u extra informatie aanvragen bij een van de adviseurs van het Leerwerkloket Rivierenland via info@leerwerkloketrivierenland.nl.

Categorieën: