> Alle Baanbonussen Regio Rivierenland zijn vergeven

Alle Baanbonussen Regio Rivierenland zijn vergeven

Baanbonus

Aansluitend op het Actieplan Jeugdwerkloosheid 2013-2014 hebben de gemeenten in de regio Rivierenland destijds een subsidieaanvraag ingediend bij de provincie Gelderland in het kader van het programma Robuuste investeringsimpuls. Deze toegewezen subsidie, De Baanbonus, is de afgelopen periode gebruikt om jonge werknemers een kans te bieden om te leren én werkervaring op te doen. Een werkgever, die een jongere aannam voor minimaal 6 maanden, kon aanspraak maken op een financiële bijdrage. Dat mocht voor een baan of BBL-plek zijn. Een werkgever kon de Baanbonus naar eigen inzicht besteden, bijvoorbeeld om de kosten van de opleiding gedeeltelijk te financieren of ter compensatie van de loonkosten. Het WAPR, de kenniscentra voor beroepsonderwijs en bedrijfsleven, UWV en het Leerwerkloket waren de partners die, in opdracht van de regio Rivierenland, de regeling hebben gebruikt om deze subsidie op effectieve wijze in te zetten. Inmiddels is het budget overschreden en kunnen er geen aanvragen voor de Baanbonus meer worden gedaan. Zoals in de voorwaarden stond opgenomen zou bij een overschrijving van het beschikbare budget voor de baanbonussen de laatst ingediende aanvragen helaas niet meer in aanmerking komen voor uitbetaling. Dankzij de regeling hebben vanaf juni 2014 bijna 100 jongeren in de regio Rivierenland een kans gekregen om te leren en werkervaring te doen!
 

Categorieën: